سفارش فارسی سازی

زمان تحویل قالب

مدت زمان تحویل قالب برای هر نوع قالبی منحصر به فرد می باشد و بسته به حجم کاری گروه تمپ فا و نوع قالب بین ۴ تا ۱۴ روز متغییر می باشد.

 

نحوه سفارش فارسی سازی قالب

برای ثبت سفارش فارسی سازی کافی است تا از طریق فرم زیر اقدام کنید, ما پس از برآورد هزینه و زمان تحویل کار با شما تماس می گیریم, سپس شما ۴۰ درصد از مبلغ برآورد شده را واریز می کنید. حال ما شروع به فارسی سازی قالبی که شما در اختیار ما قرار داده اید می کنیم. کار ترجمه قالب همیشه کمتر از زمانی که ما اعلام می کنیم به اتمام می رسد. پس از اتمام فارسی سازی قالب توسط تمپ فا, با شما تماس می گیریم و شما مابقی مبلغ می پرازید. پس از واریز کامل هزینه فارسی سازی, قالب برای شما ارسال می گردد.

 

ثبت سفارش

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

نام پوسته (الزامی)

آدرس پوسته (الزامی)

توضیحات شما